Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

malinowychrusniak
21:09
Są miejsca, w których nigdy nie powinniśmy się znaleźć. Są osoby, których nigdy nie powinniśmy poznać. Najczęściej jednak za późno orientujemy się, że coś jest nie tak, ale wtedy już nie można się wycofać.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:09
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:09
malinowychrusniak
21:09
0714 bb6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:08
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
21:07
6922 881a 500
Reposted fromsunlight sunlight viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:07
9612 6278 500
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:06
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:06
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:05
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:05
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:04
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
malinowychrusniak
21:04
3035 56af 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viacats cats
malinowychrusniak
21:04
3032 4222 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viacats cats
malinowychrusniak
21:04
2400 a931 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacats cats

March 07 2019

malinowychrusniak
19:05
0496 5932 500
Reposted fromjottos jottos viaSkydelan Skydelan
malinowychrusniak
19:05
0448 c597 500
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaSkydelan Skydelan
malinowychrusniak
19:04
0339 b3fb 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaSkydelan Skydelan

March 04 2019

malinowychrusniak
20:41
8129 d266
malinowychrusniak
20:39
8020 d638 500
Reposted fromajema ajema viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl