Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

malinowychrusniak
21:28
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaszydera szydera
malinowychrusniak
21:28
2365 99cb
Reposted fromslodziak slodziak viaszydera szydera
malinowychrusniak
21:27
9386 104b
majestic
Reposted fromcats cats viarudosci rudosci
malinowychrusniak
21:26
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
21:26
8962 de3e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarudosci rudosci
malinowychrusniak
21:26
21:26
3539 5b99 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamakle makle
malinowychrusniak
21:26
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
malinowychrusniak
21:19
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
malinowychrusniak
21:19
3379 8b64
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
21:18
6802 a19a 500
Reposted fromerial erial viaczoo czoo

August 29 2017

17:47
7188 33a5 500

nudied:

coeloa:

☆ I need more blogs to follow, message me and i’ll check out your blog! ☆

NUDIED -

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
17:44
7147 d9ff 500

luxe-everyday:

Had to share this @weheartit

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
17:44
2598 6a55 500

awwww-cute:

My cat guarding her first and only baby

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
17:38
0488 ca78 500
Reposted frombrumous brumous viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:37
0828 e46b 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:37
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viaczoo czoo
17:37
4663 4f34
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
17:36
0190 3987

cutencats:

Untitled
Source: http://ift.tt/2v829kv

Reposted fromryoina ryoina viacats cats
malinowychrusniak
17:36
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl