Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

malinowychrusniak
02:40

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
malinowychrusniak
02:20
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

July 08 2015

malinowychrusniak
21:18
malinowychrusniak
21:17
dean appreciation week
day 2 - favourite outfit
malinowychrusniak
21:17

destieldrabblesdaily:

probably the gayest moment ever in supernatural

I WILL FOREVER REBLOG THIS UNTIL THE DAY I DIE, AND WHEN I DIE I WILL PUT THIS ON MY TOMBSTONE, GOODBYE FRIENDS

malinowychrusniak
21:17
6369 29b3
Reposted fromfelicka felicka vialavie lavie

July 07 2015

malinowychrusniak
09:31
6021 f459 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajas1mine jas1mine
malinowychrusniak
09:30
Hermione’s last minute study crunch before exams!
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viajas1mine jas1mine
malinowychrusniak
09:30
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajas1mine jas1mine
malinowychrusniak
09:30
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajas1mine jas1mine
malinowychrusniak
09:30
Truth about Evian
Reposted fromfabs3 fabs3 viajas1mine jas1mine
malinowychrusniak
09:29
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viagejowygej gejowygej
malinowychrusniak
09:29
1491 f9cb 500
malinowychrusniak
09:29
5275 366d
malinowychrusniak
09:28
1502 af9e 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viayanek yanek
malinowychrusniak
09:28
5649 8663
Reposted fromdaria490 daria490 viayanek yanek
malinowychrusniak
09:28
7354 c4f6
If that's the case then god is one helluva stealthy Ninja.
Reposted fromatheism atheism viayanek yanek
malinowychrusniak
09:28
7575 f403 500
Reposted fromcontroversial controversial viayanek yanek
09:27
8421 152f 500
Reposted frombochinohito bochinohito viayanek yanek
malinowychrusniak
09:27
Proof that geeks can score
Reposted fromfabs3 fabs3 viaegoistka egoistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl