Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

malinowychrusniak
21:20
malinowychrusniak
21:19
21:18
21:17
1388 045f 500

huesofjadeharley:

equius:

HFDGHJCJCJCJCJJCJCDJGJGJ

malinowychrusniak
21:16
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

June 11 2017

malinowychrusniak
11:03
8159 8366
Reposted fromkyte kyte viakociolek kociolek
malinowychrusniak
11:03
8691 13bc 500
Reposted fromgruetze gruetze viakociolek kociolek
malinowychrusniak
11:01
11:00
malinowychrusniak
10:48
8125 5c22
Reposted fromzciach zciach viayanek yanek
malinowychrusniak
10:48
8124 a90a
Reposted fromzciach zciach viayanek yanek
malinowychrusniak
10:46
malinowychrusniak
10:46
3180 5df7
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
malinowychrusniak
10:44
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
malinowychrusniak
10:44
0987 c086 500
Reposted fromministerium ministerium viarudosci rudosci
malinowychrusniak
10:44
0104 94c2 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viarudosci rudosci
malinowychrusniak
10:42
Reposted fromdreamadream dreamadream viafelicka felicka
malinowychrusniak
10:41
3507 0763
Reposted fromnytstillheten nytstillheten viayanek yanek
malinowychrusniak
10:41
10:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl