Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

malinowychrusniak
21:26
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
malinowychrusniak
21:19
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
malinowychrusniak
21:19
3379 8b64
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
21:18
6802 a19a 500
Reposted fromerial erial viaczoo czoo

August 29 2017

17:47
7188 33a5 500

nudied:

coeloa:

☆ I need more blogs to follow, message me and i’ll check out your blog! ☆

NUDIED -

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
17:44
7147 d9ff 500

luxe-everyday:

Had to share this @weheartit

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
17:44
2598 6a55 500

awwww-cute:

My cat guarding her first and only baby

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
17:38
0488 ca78 500
Reposted frombrumous brumous viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:37
0828 e46b 500
Reposted fromzazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:37
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viaczoo czoo
17:37
4663 4f34
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
17:36
0190 3987

cutencats:

Untitled
Source: http://ift.tt/2v829kv

Reposted fromryoina ryoina viacats cats
malinowychrusniak
17:36
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać."
malinowychrusniak
17:36
Reposted fromtwice twice viarudosci rudosci
malinowychrusniak
17:35
9923 6dac
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:34

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:33
9829 993f
Reposted fromzungud zungud viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:33

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:32
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaczoo czoo
malinowychrusniak
17:28
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl