Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2020

malinowychrusniak
14:37
3854 7b79
malinowychrusniak
13:23
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viamiscauliflower miscauliflower
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
malinowychrusniak
13:22
8909 7cd0
malinowychrusniak
13:20
1838 6964 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:20
2954 eb01
Reposted fromkrukowate krukowate viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:18
3979 7871
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:18
6739 25fc 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:16
5348 e192 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:15
5901 3bd6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:15
9276 d46d 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
malinowychrusniak
13:13
malinowychrusniak
13:13
7573 8c80
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza
13:08
6997 c124 500
Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
malinowychrusniak
12:47
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella
malinowychrusniak
12:47
Wygrasz więcej gdy myślisz mniej
— Lady Pank "Vademecum skauta"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
malinowychrusniak
12:47
3094 18a2 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
malinowychrusniak
12:47
Czasem bycie normalnym i robienie rzeczy, które wydają się proste i powszednie, wymaga nadludzkiego wysiłku. Wszyscy są tacy osamotnieni
— Rachel Joyce
malinowychrusniak
12:46
7238 e6c3 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
malinowychrusniak
12:46
Masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy. I nie musisz się z niczego tłumaczyć. Przed nikim. Z wyjątkiem samej siebie.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
malinowychrusniak
12:45
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...